iconTrụ sở chính: 96 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp. HCM | Điện thoại: (84.28) 39 201 201

iconTổng đài: 1900 1848

iconHotline: 0925.122.122

StarTravel - Tiên phong tour Du thuyền 5 sao tại Việt Nam

BẢNG GIÁ LỊCH KHỞI HÀNH TOUR

Dưới đây là bảng giá của các tour du thuyền 5 sao (đường biển), tour du thuyền 5 sao đường sông, các tour du lịch trong nước và các tour du lịch nước ngoài.

Bảng giá về các tour du lịch trong và ngoài nước liên quan đến các dịch vụ du lịch của du thuyền 5 sao, du thuyền 5 sao đường sông sẽ được cập nhật liên tục.

Nếu có thắc mắc cần giải đáp và tư vấn xin liên hệ theo số

- Tổng đài: 1900 1848
- Hotline: 0925.122.122
Hoặc liên hệ theo đại chỉ sau
Trụ sở chính - Văn phòng Sài Gòn
96 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp. HCM
Điện thoại: (84.8) 39 201 201
Văn phòng Phú Mỹ Hưng
52 Nguyễn Đức Cảnh, Q7, Tp. HCM
Điện thoại: (84.8) 54 121 168
Văn phòng Hà Nội
294 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 39 275 288
STT Mã tour Lịch trình Ngày KH Số ngày Nơi KH Giá Đặt tour
1 QN180703 Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 38.900.000 Đặt tour
2 QN180703 Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 39.800.000 Đặt tour
3 QN180703 Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 41.200.000 Đặt tour
4 QN180703 Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 45.600.000 Đặt tour
5 QN180703 Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 73.300.000 Đặt tour
6 QN180703 Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 78.900.000 Đặt tour
7 QN180703HN Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 Hà Nội 38.900.000 Đặt tour
8 QN180703HN Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 Hà Nội 39.800.000 Đặt tour
9 QN180703HN Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 Hà Nội 41.200.000 Đặt tour
10 QN180703HN Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 Hà Nội 45.600.000 Đặt tour
11 QN180703HN Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 Hà Nội 73.300.000 Đặt tour
12 QN180703HN Du thuyền 5 sao khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 02/07/2018 6 Hà Nội 78.900.000 Đặt tour
13 QN180714 Khám phá Shanghai - Fukuoka cùng du thuyền Quantum of the Seas 13/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 39.900.000 Đặt tour
14 QN180714 Khám phá Shanghai - Fukuoka cùng du thuyền Quantum of the Seas 13/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 40.800.000 Đặt tour
15 QN180714 Khám phá Shanghai - Fukuoka cùng du thuyền Quantum of the Seas 13/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 41.300.000 Đặt tour
16 QN180714HN Khám phá Shanghai - Fukuoka cùng Du thuyền Quantum of the Seas 13/07/2018 6 Hà Nội 39.900.000 Đặt tour
17 QN180714HN Khám phá Shanghai - Fukuoka cùng Du thuyền Quantum of the Seas 13/07/2018 6 Hà Nội 40.800.000 Đặt tour
18 QN180714HN Khám phá Shanghai - Fukuoka cùng Du thuyền Quantum of the Seas 13/07/2018 6 Hà Nội 41.300.000 Đặt tour
19 QN180726 Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 43.500.000 Đặt tour
20 QN180726 Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 80.400.000 Đặt tour
21 QN180726 Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 39.900.000 Đặt tour
22 QN180726 Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 40.800.000 Đặt tour
23 QN180726 Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 TP Hồ Chí Minh 42.600.000 Đặt tour
24 QN180726HN Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 Hà Nội 39.900.000 Đặt tour
25 QN180726HN Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 Hà Nội 40.800.000 Đặt tour
26 QN180726HN Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 Hà Nội 42.600.000 Đặt tour
27 QN180726HN Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 Hà Nội 43.500.000 Đặt tour
28 QN180726HN Cùng Du thuyền 5 sao trải nghiệm Trung Quốc - Nhật Bản 25/07/2018 6 Hà Nội 80.400.000 Đặt tour
29 QN180808 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao cùng hành trình Trung Quốc - Nhật Bản 07/08/2018 6 TP Hồ Chí Minh 37.900.000 Đặt tour
30 QN180808 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao cùng hành trình Trung Quốc - Nhật Bản 07/08/2018 6 TP Hồ Chí Minh 38.800.000 Đặt tour
31 QN180808 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao cùng hành trình Trung Quốc - Nhật Bản 07/08/2018 6 TP Hồ Chí Minh 39.500.000 Đặt tour
32 QN180808 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao cùng hành trình Trung Quốc - Nhật Bản 07/08/2018 6 TP Hồ Chí Minh 43.900.000 Đặt tour
33 QN180808HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao cùng hành trình Trung Quốc - Nhật Bản 07/08/2018 6 Hà Nội 36.900.000 Đặt tour
34 QN180808HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao cùng hành trình Trung Quốc - Nhật Bản 07/08/2018 6 Hà Nội 37.800.000 Đặt tour
35 QN180808HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao cùng hành trình Trung Quốc - Nhật Bản 07/08/2018 6 Hà Nội 38.600.000 Đặt tour
36 QN180808HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao cùng hành trình Trung Quốc - Nhật Bản 07/08/2018 6 Hà Nội 42.900.000 Đặt tour
37 QN180823 Trải nghiệm Thượng Hải - Nagasaki cùng Du thuyền 5 sao 22/08/2018 6 TP Hồ Chí Minh 36.900.000 Đặt tour
38 QN180823 Trải nghiệm Thượng Hải - Nagasaki cùng Du thuyền 5 sao 22/08/2018 6 TP Hồ Chí Minh 37.800.000 Đặt tour
39 QN180823 Trải nghiệm Thượng Hải - Nagasaki cùng Du thuyền 5 sao 22/08/2018 6 TP Hồ Chí Minh 38.300.000 Đặt tour
40 QN180823 Trải nghiệm Thượng Hải - Nagasaki cùng Du thuyền 5 sao 22/08/2018 6 TP Hồ Chí Minh 40.200.000 Đặt tour
41 QN180823HN Trải nghiệm Thượng Hải - Nagasaki cùng Du thuyền 5 sao 22/08/2018 6 Hà Nội 36.400.000 Đặt tour
42 QN180823HN Trải nghiệm Thượng Hải - Nagasaki cùng Du thuyền 5 sao 22/08/2018 6 Hà Nội 37.300.000 Đặt tour
43 QN180823HN Trải nghiệm Thượng Hải - Nagasaki cùng Du thuyền 5 sao 22/08/2018 6 Hà Nội 37.700.000 Đặt tour
44 QN180823HN Trải nghiệm Thượng Hải - Nagasaki cùng Du thuyền 5 sao 22/08/2018 6 Hà Nội 39.600.000 Đặt tour
45 OV180825 Tour du thuyền 5 sao Ovation of the Seas khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 24/08/2018 9 TP Hồ Chí Minh 46.900.000 Đặt tour
46 OV180825 Tour du thuyền 5 sao Ovation of the Seas khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 24/08/2018 9 TP Hồ Chí Minh 48.100.000 Đặt tour
47 OV180825 Tour du thuyền 5 sao Ovation of the Seas khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 24/08/2018 9 TP Hồ Chí Minh 61.600.000 Đặt tour
48 OV180825 Tour du thuyền 5 sao Ovation of the Seas khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 24/08/2018 9 TP Hồ Chí Minh 50.700.000 Đặt tour
49 OV180825HN Du thyền 5 sao Ovation of the Seas khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 25/08/2018 9 Hà Nội 46.900.000 Đặt tour
50 OV180825HN Du thyền 5 sao Ovation of the Seas khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 25/08/2018 9 Hà Nội 48.100.000 Đặt tour
51 OV180825HN Du thyền 5 sao Ovation of the Seas khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 25/08/2018 9 Hà Nội 50.700.000 Đặt tour
52 OV180825HN Du thyền 5 sao Ovation of the Seas khám phá Trung Quốc - Nhật Bản 25/08/2018 9 Hà Nội 61.600.000 Đặt tour
53 QN180831 Khám phá Thượng Hải - Nagasaki - Okinawa cùng Du thuyền 5 sao 30/08/2018 7 TP Hồ Chí Minh 36.900.000 Đặt tour
54 QN180831 Khám phá Thượng Hải - Nagasaki - Okinawa cùng Du thuyền 5 sao 30/08/2018 7 TP Hồ Chí Minh 38.000.000 Đặt tour
55 QN180831 Khám phá Thượng Hải - Nagasaki - Okinawa cùng Du thuyền 5 sao 30/08/2018 7 TP Hồ Chí Minh 40.800.000 Đặt tour
56 QN180831HN Khám phá Thượng Hải - Nagasaki - Okinawa cùng Du thuyền 5 sao 30/08/2018 7 Hà Nội 38.500.000 Đặt tour
57 QN180831HN Khám phá Thượng Hải - Nagasaki - Okinawa cùng Du thuyền 5 sao 30/08/2018 7 Hà Nội 39.700.000 Đặt tour
58 QN180831HN Khám phá Thượng Hải - Nagasaki - Okinawa cùng Du thuyền 5 sao 30/08/2018 7 Hà Nội 40.900.000 Đặt tour
59 VY180906 Cùng du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000

18.900.000

Đặt tour
60 VY180906 Cùng du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.000.000

19.800.000

Đặt tour
61 VY180906 Cùng du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.000.000

19.800.000

Đặt tour
62 VY180906 Cùng du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.000.000

19.800.000

Đặt tour
63 VY180906 Cùng du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.600.000

21.700.000

Đặt tour
64 VY180906 Cùng du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 23.600.000

24.600.000

Đặt tour
65 VY180906 Cùng du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 37.800.000

38.800.000

Đặt tour
66 VY180906HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 Hà Nội 18.900.000

19.900.000

Đặt tour
67 VY180906HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 Hà Nội 20.100.000

20.800.000

Đặt tour
68 VY180906HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 Hà Nội 20.100.000

20.800.000

Đặt tour
69 VY180906HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 Hà Nội 20.100.000

20.800.000

Đặt tour
70 VY180906HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 Hà Nội 21.700.000

22.700.000

Đặt tour
71 VY180906HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 Hà Nội 24.600.000

25.700.000

Đặt tour
72 VY180906HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 06/09/2018 4 Hà Nội 38.800.000

39.900.000

Đặt tour
73 VY180909 Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 09/09/2018 6 TP Hồ Chí Minh 26.900.000 Đặt tour
74 VY180909 Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 09/09/2018 6 TP Hồ Chí Minh 32.800.000

33.300.000

Đặt tour
75 VY180909HN Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 09/09/2018 6 Hà Nội 28.900.000 Đặt tour
76 VY180909HN Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 09/09/2018 6 Hà Nội 34.800.000

34.900.000

Đặt tour
77 VY180914 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền 5 sao 14/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.900.000 Đặt tour
78 VY180914 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền 5 sao 14/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.700.000 Đặt tour
79 VY180914 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền 5 sao 14/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.700.000 Đặt tour
80 VY180914 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền 5 sao 14/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 21.000.000 Đặt tour
81 VY180914 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền 5 sao 14/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 21.600.000 Đặt tour
82 VY180914 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền 5 sao 14/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 23.300.000 Đặt tour
83 VY180914 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền 5 sao 14/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 27.100.000 Đặt tour
84 VY180914HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 14/09/2018 4 Hà Nội 19.900.000 Đặt tour
85 VY180914HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 14/09/2018 4 Hà Nội 20.800.000 Đặt tour
86 VY180914HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 14/09/2018 4 Hà Nội 21.800.000 Đặt tour
87 VY180914HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 14/09/2018 4 Hà Nội 22.000.000 Đặt tour
88 VY180914HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 14/09/2018 4 Hà Nội 22.700.000 Đặt tour
89 VY180914HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 14/09/2018 4 Hà Nội 24.300.000 Đặt tour
90 VY180914HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Penang 14/09/2018 4 Hà Nội 28.200.000 Đặt tour
91 VY180917HN Thư giãn cùng tour du thuyền hải trình Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 Hà Nội 22.900.000 Đặt tour
92 VY180917HN Thư giãn cùng tour du thuyền hải trình Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 Hà Nội 22.700.000 Đặt tour
93 VY180917HN Thư giãn cùng tour du thuyền hải trình Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 Hà Nội 22.700.000 Đặt tour
94 VY180917HN Thư giãn cùng tour du thuyền hải trình Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 Hà Nội 27.700.000 Đặt tour
95 VY180917HN Thư giãn cùng tour du thuyền hải trình Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 Hà Nội 27.100.000 Đặt tour
96 VY180917 Tour du thuyền khám phá Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 TP Hồ Chí Minh 20.900.000 Đặt tour
97 VY180917 Tour du thuyền khám phá Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 TP Hồ Chí Minh 25.700.000 Đặt tour
98 VY180917 Tour du thuyền khám phá Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 TP Hồ Chí Minh 25.700.000 Đặt tour
99 VY180917 Tour du thuyền khám phá Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 TP Hồ Chí Minh 25.700.000 Đặt tour
100 VY180917 Tour du thuyền khám phá Singapore - Malaysia - Thailand 17/09/2018 5 TP Hồ Chí Minh 25.000.000 Đặt tour
101 VY180921 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 21/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.900.000 Đặt tour
102 VY180921 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 21/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.600.000 Đặt tour
103 VY180921 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 21/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.600.000 Đặt tour
104 VY180921 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 21/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 24.000.000 Đặt tour
105 VY180921HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 21/09/2018 4 Hà Nội 20.900.000 Đặt tour
106 VY180921HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 21/09/2018 4 Hà Nội 21.600.000 Đặt tour
107 VY180921HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 21/09/2018 4 Hà Nội 21.600.000 Đặt tour
108 VY180921HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 21/09/2018 4 Hà Nội 25.000.000 Đặt tour
109 SY180930 Cùng Siêu Du thuyền lớn nhất thế giới khám phá Tây Ban Nha - Pháp - Ý 27/09/2018 12 TP Hồ Chí Minh 109.900.000 Đặt tour
110 SY180930HN Cùng Siêu Du thuyền lớn nhất thế giới khám phá Tây Ban Nha - Pháp - Ý 27/09/2018 12 Hà Nội 109.900.000 Đặt tour
111 VY180928 Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000 Đặt tour
112 VY180928 Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.600.000 Đặt tour
113 VY180928 Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.600.000 Đặt tour
114 VY180928 Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.600.000 Đặt tour
115 VY180928 Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.900.000 Đặt tour
116 VY180928 Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 22.500.000 Đặt tour
117 VY180928 Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 TP Hồ Chí Minh 26.400.000 Đặt tour
118 VY180928HN Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 Hà Nội 19.900.000 Đặt tour
119 VY180928HN Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 Hà Nội 20.600.000 Đặt tour
120 VY180928HN Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 Hà Nội 20.600.000 Đặt tour
121 VY180928HN Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 Hà Nội 20.600.000 Đặt tour
122 VY180928HN Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 Hà Nội 22.000.000 Đặt tour
123 VY180928HN Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 Hà Nội 24.500.000 Đặt tour
124 VY180928HN Khám phá Singapore - Penang cùng Voyager of the Seas 28/09/2018 4 Hà Nội 28.400.000 Đặt tour
125 VY181005 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000 Đặt tour
126 VY181005 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.600.000 Đặt tour
127 VY181005 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.600.000 Đặt tour
128 VY181005 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.100.000 Đặt tour
129 VY181005 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 21.300.000 Đặt tour
130 VY181005 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 22.500.000 Đặt tour
131 VY181005 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 26.400.000 Đặt tour
132 VY181005HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 Hà Nội 19.000.000 Đặt tour
133 VY181005HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 Hà Nội 19.700.000 Đặt tour
134 VY181005HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 Hà Nội 19.700.000 Đặt tour
135 VY181005HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 Hà Nội 20.200.000 Đặt tour
136 VY181005HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 Hà Nội 22.500.000 Đặt tour
137 VY181005HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 Hà Nội 23.600.000 Đặt tour
138 VY181005HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 05/10/2018 4 Hà Nội 27.500.000 Đặt tour
139 VY181012 Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000 Đặt tour
140 VY181012 Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
141 VY181012 Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
142 VY181012 Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
143 VY181012 Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.200.000 Đặt tour
144 VY181012 Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 22.700.000 Đặt tour
145 VY181012 Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 26.600.000 Đặt tour
146 VY181012HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 Hà Nội 19.300.000 Đặt tour
147 VY181012HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 Hà Nội 20.200.000 Đặt tour
148 VY181012HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 Hà Nội 20.200.000 Đặt tour
149 VY181012HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 Hà Nội 20.200.000 Đặt tour
150 VY181012HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 Hà Nội 21.500.000 Đặt tour
151 VY181012HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 Hà Nội 24.100.000 Đặt tour
152 VY181012HN Cùng Du thuyền 5 sao khám phá Singapore - Malaysia 12/10/2018 4 Hà Nội 28.000.000 Đặt tour
153 VY181015 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.400.000 Đặt tour
154 VY181015 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.300.000 Đặt tour
155 VY181015 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.300.000 Đặt tour
156 VY181015 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.300.000 Đặt tour
157 VY181015 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.500.000 Đặt tour
158 VY181015 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 23.200.000 Đặt tour
159 VY181015 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 27.100.000 Đặt tour
160 VY181015HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 Hà Nội 20.300.000 Đặt tour
161 VY181015HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 Hà Nội 21.200.000 Đặt tour
162 VY181015HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 Hà Nội 21.200.000 Đặt tour
163 VY181015HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 Hà Nội 21.200.000 Đặt tour
164 VY181015HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 Hà Nội 22.300.000 Đặt tour
165 VY181015HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 Hà Nội 25.100.000 Đặt tour
166 VY181015HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Kuala Lumpur 15/10/2018 4 Hà Nội 25.100.000 Đặt tour
167 VY181026 Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000 Đặt tour
168 VY181026 Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.300.000 Đặt tour
169 VY181026 Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.300.000 Đặt tour
170 VY181026 Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.300.000 Đặt tour
171 VY181026 Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.600.000 Đặt tour
172 VY181026 Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 22.000.000 Đặt tour
173 VY181026 Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 TP Hồ Chí Minh 26.100.000 Đặt tour
174 VY181026HN Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 Hà Nội 19.300.000 Đặt tour
175 VY181026HN Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 Hà Nội 19.800.000 Đặt tour
176 VY181026HN Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 Hà Nội 19.800.000 Đặt tour
177 VY181026HN Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 Hà Nội 19.800.000 Đặt tour
178 VY181026HN Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 Hà Nội 22.100.000 Đặt tour
179 VY181026HN Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 Hà Nội 23.500.000 Đặt tour
180 VY181026HN Trải nghiệm Singapore - Penang cùng Du thuyền Voyager of the Seas 26/10/2018 4 Hà Nội 27.600.000 Đặt tour
181 VY181102 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 16.900.000 Đặt tour
182 VY181102 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.800.000 Đặt tour
183 VY181102 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.800.000 Đặt tour
184 VY181102 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.800.000 Đặt tour
185 VY181102 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.700.000 Đặt tour
186 VY181102 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 21.700.000 Đặt tour
187 VY181102 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 25.800.000 Đặt tour
188 VY181102HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 Hà Nội 18.900.000 Đặt tour
189 VY181102HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 Hà Nội 19.800.000 Đặt tour
190 VY181102HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 Hà Nội 19.800.000 Đặt tour
191 VY181102HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 Hà Nội 19.800.000 Đặt tour
192 VY181102HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 Hà Nội 21.700.000 Đặt tour
193 VY181102HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 Hà Nội 23.700.000 Đặt tour
194 VY181102HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 02/11/2018 4 Hà Nội 27.900.000 Đặt tour
195 VY181109 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.900.000 Đặt tour
196 VY181109 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.800.000 Đặt tour
197 VY181109 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.800.000 Đặt tour
198 VY181109 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.800.000 Đặt tour
199 VY181109 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.800.000 Đặt tour
200 VY181109 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 22.200.000 Đặt tour
201 VY181109 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 25.400.000 Đặt tour
202 VY181109 Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 28.400.000 Đặt tour
203 VY181109HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 Hà Nội 21.500.000 Đặt tour
204 VY181109HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 Hà Nội 22.400.000 Đặt tour
205 VY181109HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 Hà Nội 22.400.000 Đặt tour
206 VY181109HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 Hà Nội 22.400.000 Đặt tour
207 VY181109HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 Hà Nội 23.800.000 Đặt tour
208 VY181109HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 Hà Nội 27.000.000 Đặt tour
209 VY181109HN Khám phá Singapore - Penang cùng Du thuyền 5 sao 09/11/2018 4 Hà Nội 30.000.000 Đặt tour
210 VY181116 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.900.000 Đặt tour
211 VY181116 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.400.000 Đặt tour
212 VY181116 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.800.000 Đặt tour
213 VY181116 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.700.000 Đặt tour
214 VY181116 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 23.900.000 Đặt tour
215 VY181116 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 28.100.000 Đặt tour
216 VY181116HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 Hà Nội 20.000.000 Đặt tour
217 VY181116HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 Hà Nội 20.500.000 Đặt tour
218 VY181116HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 Hà Nội 20.900.000 Đặt tour
219 VY181116HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 Hà Nội 21.800.000 Đặt tour
220 VY181116HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 Hà Nội 25.100.000 Đặt tour
221 VY181116HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Penang 16/11/2018 4 Hà Nội 29.200.000 Đặt tour
222 VY181123 Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000 Đặt tour
223 VY181123 Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
224 VY181123 Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
225 VY181123 Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.300.000 Đặt tour
226 VY181123 Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.900.000 Đặt tour
227 VY181123 Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 23.400.000 Đặt tour
228 VY181123 Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 27.300.000 Đặt tour
229 VY181123HN Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 Hà Nội 19.800.000 Đặt tour
230 VY181123HN Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 Hà Nội 20.700.000 Đặt tour
231 VY181123HN Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 Hà Nội 20.700.000 Đặt tour
232 VY181123HN Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 Hà Nội 21.200.000 Đặt tour
233 VY181123HN Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 Hà Nội 21.900.000 Đặt tour
234 VY181123HN Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 Hà Nội 25.300.000 Đặt tour
235 VY181123HN Khám phá Singapore - Kuala Lumpur cùng Du thuyền 5 sao 23/11/2018 4 Hà Nội 29.200.000 Đặt tour
236 VY181130 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000 Đặt tour
237 VY181130 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
238 VY181130 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
239 VY181130 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
240 VY181130 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.200.000 Đặt tour
241 VY181130 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 23.400.000 Đặt tour
242 VY181130 Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 TP Hồ Chí Minh 27.500.000 Đặt tour
243 VY181130HN Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 Hà Nội 19.300.000 Đặt tour
244 VY181130HN Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 Hà Nội 20.300.000 Đặt tour
245 VY181130HN Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 Hà Nội 20.300.000 Đặt tour
246 VY181130HN Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 Hà Nội 20.300.000 Đặt tour
247 VY181130HN Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 Hà Nội 21.600.000 Đặt tour
248 VY181130HN Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 Hà Nội 24.800.000 Đặt tour
249 VY181130HN Khám phá Singapore - Malaysia cùng Du thuyền Voyager of the Seas 30/11/2018 4 Hà Nội 29.000.000 Đặt tour
250 VY181207 Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000 Đặt tour
251 VY181207 Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.300.000 Đặt tour
252 VY181207 Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.300.000 Đặt tour
253 VY181207 Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 19.300.000 Đặt tour
254 VY181207 Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.200.000 Đặt tour
255 VY181207 Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 23.900.000 Đặt tour
256 VY181207 Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 28.000.000 Đặt tour
257 VY181207HN Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 Hà Nội 19.600.000 Đặt tour
258 VY181207HN Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 Hà Nội 21.000.000 Đặt tour
259 VY181207HN Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 Hà Nội 21.000.000 Đặt tour
260 VY181207HN Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 Hà Nội 21.000.000 Đặt tour
261 VY181207HN Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 Hà Nội 21.900.000 Đặt tour
262 VY181207HN Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 Hà Nội 25.500.000 Đặt tour
263 VY181207HN Du thuyền Voyager of the Seas khám phá Singapore - Malaysia 07/12/2018 4 Hà Nội 29.700.000 Đặt tour
264 VY181214 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000 Đặt tour
265 VY181214 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
266 VY181214 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
267 VY181214 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.800.000 Đặt tour
268 VY181214 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.200.000 Đặt tour
269 VY181214 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 23.400.000 Đặt tour
270 VY181214 Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 27.500.000 Đặt tour
271 VY181214HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 Hà Nội 19.800.000 Đặt tour
272 VY181214HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 Hà Nội 20.700.000 Đặt tour
273 VY181214HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 Hà Nội 20.700.000 Đặt tour
274 VY181214HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 Hà Nội 20.700.000 Đặt tour
275 VY181214HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 Hà Nội 22.100.000 Đặt tour
276 VY181214HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 Hà Nội 25.300.000 Đặt tour
277 VY181214HN Trải nghiệm Du thuyền 5 sao với hải trình Singapore - Malaysia 14/12/2018 4 Hà Nội 29.400.000 Đặt tour
278 VY181217 Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 17.900.000 Đặt tour
279 VY181217 Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.900.000 Đặt tour
280 VY181217 Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.900.000 Đặt tour
281 VY181217 Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 18.900.000 Đặt tour
282 VY181217 Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 20.000.000 Đặt tour
283 VY181217 Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 23.400.000 Đặt tour
284 VY181217 Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 TP Hồ Chí Minh 27.600.000 Đặt tour
285 VY181217HN Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 Hà Nội 20.300.000 Đặt tour
286 VY181217HN Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 Hà Nội 21.200.000 Đặt tour
287 VY181217HN Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 Hà Nội 21.200.000 Đặt tour
288 VY181217HN Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 Hà Nội 21.200.000 Đặt tour
289 VY181217HN Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 Hà Nội 22.300.000 Đặt tour
290 VY181217HN Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 Hà Nội 25.800.000 Đặt tour
291 VY181217HN Cùng Du thuyền Voyager of the Seas khám phá hải trình Singapore - Malaysia 17/12/2018 4 Hà Nội 29.900.000 Đặt tour
292 C6050-181220 Khám phá Munich - Nuremberg - Praha - Vienna - Budapest mùa Noel 19/12/2018 11 TP Hồ Chí Minh 62.590.000 Đặt tour
293 C6050-181220HN Khám phá Munich - Nuremberg - Praha - Vienna - Budapest mùa Noel 19/12/2018 11 Hà Nội 62.590.000 Đặt tour
294 C6050-181228 Trải nghiệm mùa xuân trên Đức - Séc - Áo - Hungary 27/12/2018 11 TP Hồ Chí Minh 66.990.000 Đặt tour
295 C6050-181228HN Trải nghiệm mùa xuân trên Đức - Séc - Áo - Hungary 27/12/2018 11 Hà Nội 66.990.000 Đặt tour
296 VY190206 Du lịch Tết 2019 cùng du thuyền 5 sao Voyager đến Singapore, Langkawi, Penang, Phuket 06/02/2019 6 TP Hồ Chí Minh 30.900.000

34.608.000

Đặt tour
297 VY190206 Du lịch Tết 2019 cùng du thuyền 5 sao Voyager đến Singapore, Langkawi, Penang, Phuket 06/02/2019 6 TP Hồ Chí Minh 32.300.000

36.176.000

Đặt tour
298 VY190206 Du lịch Tết 2019 cùng du thuyền 5 sao Voyager đến Singapore, Langkawi, Penang, Phuket 06/02/2019 6 TP Hồ Chí Minh 30.900.000

34.608.000

Đặt tour
299 VY190206 Du lịch Tết 2019 cùng du thuyền 5 sao Voyager đến Singapore, Langkawi, Penang, Phuket 06/02/2019 6 TP Hồ Chí Minh 37.100.000

41.552.000

Đặt tour
300 VY190206HN Du lịch Tết 2019 cùng du thuyền 5 sao Voyager đến Singapore, Langkawi, Penang, Phuket 06/02/2019 6 Hà Nội 30.900.000 Đặt tour
301 VY190206HN Du lịch Tết 2019 cùng du thuyền 5 sao Voyager đến Singapore, Langkawi, Penang, Phuket 06/02/2019 6 Hà Nội 32.300.000 Đặt tour
302 VY190206HN Du lịch Tết 2019 cùng du thuyền 5 sao Voyager đến Singapore, Langkawi, Penang, Phuket 06/02/2019 6 Hà Nội 30.900.000 Đặt tour
303 VY190206HN Du lịch Tết 2019 cùng du thuyền 5 sao Voyager đến Singapore, Langkawi, Penang, Phuket 06/02/2019 6 Hà Nội 37.100.000 Đặt tour
304 QN180628 Tour Thượng Hải - Shimonoseki - Sasebo cùng du thuyền 5 sao 27/06/2018 7 TP Hồ Chí Minh 38.600.000 Đặt tour
305 QN180628HN Tour Thượng Hải - Shimonoseki - Sasebo cùng du thuyền 5 sao 27/06/2018 7 Hà Nội 38.600.000 Đặt tour
306 QN180628 Tour Thượng Hải - Shimonoseki - Sasebo cùng du thuyền 5 sao 27/06/2018 7 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
307 QN180628HN Tour Thượng Hải - Shimonoseki - Sasebo cùng du thuyền 5 sao 27/06/2018 7 Hà Nội Liên hệ Đặt tour
308 QN180628HN Tour Thượng Hải - Shimonoseki - Sasebo cùng du thuyền 5 sao 27/06/2018 7 Hà Nội Liên hệ Đặt tour
309 QN180628 Tour Thượng Hải - Shimonoseki - Sasebo cùng du thuyền 5 sao 27/06/2018 7 TP Hồ Chí Minh 36.900.000 Đặt tour
STT Mã tour Lịch trình Ngày KH Số ngày Nơi KH Giá Đặt tour
1 WDB-PANO-180720HN Trải nghiệm Châu Âu qua góc nhìn mới cùng Avalon Panorama 20/07/2018 12 Hà Nội 118.700.000 Đặt tour
2 WDB-PANO-180720 Trải nghiệm Châu Âu qua góc nhìn mới cùng Avalon Panorama 20/07/2018 12 TP Hồ Chí Minh 118.700.000 Đặt tour
STT Lịch trình Ngày KH Số ngày Nơi KH Giá Đặt tour
1 Khám phá Châu Âu thơ mộng 09/09/2017 10 TP Hồ Chí Minh 42.300.000 Đặt tour
2 Khám phá Châu Âu thơ mộng 16/09/2017 10 TP Hồ Chí Minh 42.300.000 Đặt tour
3 Khám phá Châu Âu thơ mộng 23/09/2017 10 TP Hồ Chí Minh 42.300.000 Đặt tour
4 Khám phá Châu Âu thơ mộng 07/10/2017 10 TP Hồ Chí Minh 40.290.000 Đặt tour
5 Khám phá Châu Âu thơ mộng 28/10/2017 10 TP Hồ Chí Minh 40.290.000 Đặt tour
6 Khám phá Châu Âu thơ mộng 04/11/2017 10 TP Hồ Chí Minh 38.690.000 Đặt tour
7 Khám phá Châu Âu thơ mộng 02/12/2017 10 TP Hồ Chí Minh 37.990.000 Đặt tour
8 Khám phá Châu Âu thơ mộng 06/01/2018 10 TP Hồ Chí Minh 36.390.000 Đặt tour
9 Trải nghiệm khoảnh khắc diệu kỳ tại Bờ Đông - Hoa Kỳ Thứ 4 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 57.500.000 Đặt tour
10 Trải nghiệm khoảnh khắc diệu kỳ tại Bờ Tây - Hoa Kỳ thứ 3 hàng tuần 6 TP Hồ Chí Minh 58.990.000 Đặt tour
11 Cambodia: Phố biển trong lành Cao nguyên huyền bí Thứ 5 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.650.000 Đặt tour
12 Khám phá kỳ quan Thế Giới đất nước Angkor xinh đẹp Thứ 5 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.650.000 Đặt tour
13 Tour du lịch Hồng Kông - Disneyland Thứ 5 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 15.990.000 Đặt tour
14 Thái Lan: vương quốc của những nụ cười thân thiện thứ 3 hàng tuần 6 TP Hồ Chí Minh 7.490.000 Đặt tour
15 Khám Phá Thái Lan với giá ưu đãi hấp dẫn Thứ 3 hàng tuần 6 TP Hồ Chí Minh 6.490.000 Đặt tour
16 Tour du lịch Singapore - Malaysia Thứ 5 hàng tuần 6 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
17 Hành trình khám phá đảo quốc Singapore Thứ 5 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 10.380.000 Đặt tour
18 Hành Hương đầu năm đến đất nước chùa tháp Myanmar Theo yêu cầu 5 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
19 Tour du lịch Nhật Bản Theo yêu cầu 6 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
20 Tour du lịch Nhật Bản Theo yêu cầu 4 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
21 Tour du lich Trung Quốc - Bắc Kinh Theo yêu cầu 4 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
22 Trải nghiệm xứ Đài: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Nam Theo yêu cầu 6 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
23 Bờ Đông Hoa Kỳ Thiên Đường Du Lịch Theo yêu cầu 9 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
24 Bờ Tây Hoa Kỳ Thiên Đường Du Lịch theo yêu cầu 10 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
25 Đông Tây Hoa Kỳ Thiên Đường Du Lịch theo yêu cầu 13 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
26 Đông Tây Hoa Kỳ Theo yêu cầu 10 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
27 Tưng Bừng Lễ Hội Hari Raya Theo yêu cầu 3 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
28 Tour du lịch Brunei - Kota Kinabalu Theo yêu cầu 4 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
29 Tour du lịch New Zealand - Brunei Theo yêu cầu 8 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
30 Tour du lịch Trung Quốc theo yêu cầu 7 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
31 Tour du lịch Myanmar Theo yêu cầu 6 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
32 Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Theo yêu cầu 9 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
33 Trải nghiệm Thái Lan cùng với ưu đãi hấp dẫn Thứ 4 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
34 Khám Phá Đất Nước Chùa Vàng Thứ 4 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 6.990.000 Đặt tour
35 Tour du lịch Hồng Kông Theo yêu cầu 5 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
36 Tour du lịch Campuchia - Thái Lan Theo yêu cầu 7 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
37 Trải nghiệm xứ Hàn với Seoul - Nami - DMZ Thứ 3 hàng tuần 6 TP Hồ Chí Minh 21.900.000 Đặt tour
38 Trải nghiệm mùa đông xứ Hàn Theo yêu cầu 4 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
39 Tour du lịch Malaysia Theo yêu cầu 4 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
40 Hành trình du lịch Châu Âu quyến rũ Theo yêu cầu 9 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
41 Du Lịch Nhật Bản: Tokyo - Chitose - Furano - Sapporo Theo yêu cầu 7 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
42 Du Lịch Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sỹ - Kyoto - Nara - Osaka Theo yêu cầu 7 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
43 Du lịch Nhật Bản: Tokyo - Sở thú Asahiyama - Nông trại Tomita - Sapporo Theo yêu cầu 5 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
44 Khám phá đất nước Angkor xinh đẹp Theo yêu cầu 4 TP Hồ Chí Minh 3.759.000 Đặt tour
45 Tour du lịch Dubai Theo yêu cầu 6 TP Hồ Chí Minh Liên hệ Đặt tour
STT Lịch trình Ngày KH Số ngày Nơi KH Giá Đặt tour
1 Tour du lịch Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà Thứ 5, CN hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
2 Mỹ Tho - Cù lao Thới Sơn - Bến Tre CN hàng tuần 1 TP Hồ Chí Minh 800.000 Đặt tour
3 Tour du lịch Bình Châu - Hồ Cốc Chủ Nhật hàng tuần 1 TP Hồ Chí Minh 800.000 Đặt tour
4 Tour du lịch Tây Nguyên: Buôn Ma Thuột - Hồ Lak - Buôn Đôn Thứ 6 hàng tuần 3 TP Hồ Chí Minh 2.700.000 Đặt tour
5 Tour Hà Nội: Nam Thiên Đệ Nhị Động và nét văn hóa Tây Bắc Thứ 4 Hàng Tuần 6 TP Hồ Chí Minh 5.400.000 Đặt tour
6 Tour Hà Nội : Nam Thiên Đệ Nhị Động 4N Thứ 4 Hàng Tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
7 Tour Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà Thứ 5, 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
8 Tour du lịch Phú Quốc Thứ 6 Hàng Tuần 3 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
9 Tour Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ Thứ 5 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.200.000 Đặt tour
10 Tour Hà Nội - Lào Cai - Sapa Thứ 5 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 2.700.000 Đặt tour
11 Tour Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Bắc Ninh Thứ 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
12 Tour du lịch Đà Lạt Thứ 3, 5, 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
13 Tour du lịch Nha Trang - Đà Lạt Thứ 3, 5, 7 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 4.500.000 Đặt tour
14 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Chùa Hương Thứ 5 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 4.500.000 Đặt tour
15 TP HCM - BUÔN MA THUỘT - GIA LAI - KON TUM T5 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
16 Tour du lịch Nha Trang - Đà Lạt Hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 4.500.000 Đặt tour
17 Hành trình khám phá Nha Trang Thứ 6 hàng tuần 3 TP Hồ Chí Minh 2.700.000 Đặt tour
18 Tour du lịch HUẾ - QUẢNG BÌNH Thứ 2, 6 hàng tuần 3 TP Hồ Chí Minh 2.700.000 Đặt tour
19 Tour du lịch ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG Thứ 4, 7 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 4.500.000 Đặt tour
20 Tour du lịch ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG Thứ 5, chủ nhật hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
21 Hành trình khám phá HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ Thứ 5 hàng tuần 3 TP Hồ Chí Minh 2.700.000 Đặt tour
22 Tour du lịch HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ - SAPA Thứ 7 Hàng Tuần 6 TP Hồ Chí Minh 5.400.000 Đặt tour
23 Tour du lịch HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ - CHÙA HƯƠNG Thứ 7 Hàng Tuần 5 TP Hồ Chí Minh 4.500.000 Đặt tour
24 Tour du lịch HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ Thứ 7 Hàng Tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
25 Tour du lịch HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ Thứ 7 Hàng Tuần 3 TP Hồ Chí Minh 2.700.000 Đặt tour
26 Tour du lịch HÀ NỘI - HẠ LONG - YÊN TỬ Thứ 7 Hàng Tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
27 Tour Đà Nẵng - Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường - Động Phong Nha Thứ 4, 7 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 4.500.000 Đặt tour
28 Tour Đà Nẵng - Hội An- Huế - Động Thiên Đường - Phong Nha Thứ 5, chủ nhật hàng tuần 0 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
29 Tour du lịch Côn Đảo Hàng Ngày 3 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
30 Tour Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải Thứ 7 hàng tuần 2 TP Hồ Chí Minh 1.600.000 Đặt tour
31 Tour du lịch Vũng Tàu 1 ngày Chủ Nhật hàng tuần 1 TP Hồ Chí Minh 800.000 Đặt tour
32 Tour Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ Thứ 3, 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.200.000 Đặt tour
33 Tour Cần Thơ - Hậu Giang Thứ 7 hàng tuần 2 TP Hồ Chí Minh 1.600.000 Đặt tour
34 Tour Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử Thứ 5 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
35 Tour Vũng Tàu CN hàng tuần 1 TP Hồ Chí Minh 800.000 Đặt tour
36 Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ Thứ 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.200.000 Đặt tour
37 Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Cần Thơ Thứ 6 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 4.000.000 Đặt tour
38 Tour Phú Quốc Hàng ngày 3 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
39 Tour Côn Đảo Hàng ngày 3 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
40 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ Thứ 3, 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.200.000 Đặt tour
41 Cần Thơ - KDL Phù Sa - Chợ nổi Cái Răng Thứ 7 hàng tuần 2 TP Hồ Chí Minh 1.600.000 Đặt tour
42 Chợ nổi Cái Bè - Cù lao An Bình - Vĩnh Long CN hàng tuần 1 TP Hồ Chí Minh 800.000 Đặt tour
43 Bình Châu - Hồ Cốc CN hàng tuần 1 TP Hồ Chí Minh 800.000 Đặt tour
44 Đà Nẵng - Hội An - Huế Thứ 4, 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
45 Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha Thứ 4, 7 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 4.500.000 Đặt tour
46 Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà Thứ 5,7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
47 Tour du lịch Đà Lạt Thứ 6 hàng tuần 3 TP Hồ Chí Minh 2.700.000 Đặt tour
48 Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kontum Thứ 6 hàng tuần 5 TP Hồ Chí Minh 4.500.000 Đặt tour
49 Tour du lịch Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm Thứ 7 hàng tuần 2 TP Hồ Chí Minh 1.800.000 Đặt tour
50 Tour du lịch Nha Trang Thứ 6 hàng tuần 3 TP Hồ Chí Minh 2.700.000 Đặt tour
51 Phan Thiết - Phan Rang - Ninh Chữ - Vĩnh Hy Thứ 6 hàng tuần 3 TP Hồ Chí Minh 2.700.000 Đặt tour
52 Tour du lịch Nha Trang Thứ 3, 5, 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
53 Hành trình thiên lý Bắc Nam Thứ 7 hàng tuần 15 TP Hồ Chí Minh 12.000.000 Đặt tour
54 Tour du lịch trăng mật Phan Thiết Thứ 7 hàng tuần 2 TP Hồ Chí Minh 1.600.000 Đặt tour
55 Hành trình thiên lý Bắc Nam Thứ 7 hàng tuần 18 TP Hồ Chí Minh 14.400.000 Đặt tour
56 Tour du lịch trăng mật Nha Trang Thứ 3, 5, 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
57 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử Thứ 5 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour
58 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sapa Thứ 5 hàng tuần 6 TP Hồ Chí Minh 5.400.000 Đặt tour
59 Hà Nội - Lào Cai - Sapa Thứ 2, 7 hàng tuần 4 TP Hồ Chí Minh 3.600.000 Đặt tour