Tour du thuyền khởi hành 12/2023

iconVăn phòng: 321 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, HCM | Điện thoại: 028 39 201 201

iconTổng đài: 1900 1848

iconHotline: 0919 122 127

Du thuyền 5 sao StarTravel

Danh sách Tour du thuyền khởi hành 12/2023

Tour du thuyền 5 sao với những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký sớm. Có nhiều mức giá khác nhau cho bạn lựa chọn: Dịch vụ trên du thuyền (Cruise Only), Tự do khám phá (Free & Easy) và Tour du thuyền trọn gói bao gồm tất cả các dịch vụ.

Tiết kiệm2triệu đồng
DU THUYỀN 5 SAO | SINGAPORE - MALAYSIA

DU THUYỀN 5 SAO | SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: SC231204

Hành trình: Singapore Penang

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 24.900.000 đ
Free & Easy: 18.900.000 đ
Cruise Only: 13.000.000 đ
Trọn gói: 24.000.000 đ
Free & Easy: 17.700.000 đ
Cruise Only: 12.500.000 đ

4

Ngày

4/12

2023

DU NGOẠN ĐÔNG NAM Á | SINGAPORE - MALAYSIA - THÁI LAN

Mã tour: SC231207

Hành trình: Singapore Penang-Phuket

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia, Thái Lan

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 35.200.000 đ
Free & Easy: 27.500.000 đ
Cruise Only: 22.200.000 đ
Trọn gói: 36.100.000 đ
Free & Easy: 28.400.000 đ
Cruise Only: 22.200.000 đ

6

Ngày

7/12

2023

DU THUYỀN 5 SAO | SINGAPORE - MALAYSIA - THÁI LAN

Mã tour: SC231212

Hành trình: Singapore Penang-Phuket

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia, Thái Lan

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 32.000.000 đ
Free & Easy: 25.300.000 đ
Cruise Only: 20.000.000 đ
Trọn gói: 32.900.000 đ
Free & Easy: 26.200.000 đ
Cruise Only: 20.000.000 đ

5

Ngày

12/12

2023

DU LỊCH DU THUYỀN 5 SAO | SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: SC231216

Hành trình: Singapore Penang

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 26.800.000 đ
Free & Easy: 21.300.000 đ
Cruise Only: 15.200.000 đ
Trọn gói: 26.900.000 đ
Free & Easy: 21.400.000 đ
Cruise Only: 15.200.000 đ

4

Ngày

16/12

2023

DU LỊCH ĐÔNG NAM Á | SINGAPORE - MALAYSIA - THÁI LAN

Mã tour: SC231219

Hành trình: Singapore Penang-Phuket

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia, Thái Lan

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 41.700.000 đ
Free & Easy: 28.100.000 đ
Cruise Only: 22.900.000 đ
Trọn gói: 36.700.000 đ
Free & Easy: 29.000.000 đ
Cruise Only: 22.900.000 đ

6

Ngày

19/12

2023

DU THUYỀN 5 SAO | SINGAPORE - MALAYSIA - THÁI LAN

Mã tour: SC231224

Hành trình: Singapore Penang-Phuket

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia, Thái Lan

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 38.900.000 đ
Free & Easy: 32.000.000 đ
Cruise Only: 25.200.000 đ
Trọn gói: 40.200.000 đ
Free & Easy: 33.300.000 đ
Cruise Only: 25.200.000 đ

5

Ngày

24/12

2023

KHÁM PHÁ ĐÔNG NAM Á | SINGAPORE - MALAYSIA - THÁI LAN

Mã tour: SC231228

Hành trình: Singapore Penang-Phuket

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia, Thái Lan

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 47.600.000 đ
Free & Easy: 39.500.000 đ
Cruise Only: 32.100.000 đ
Trọn gói: 48.200.000 đ
Free & Easy: 40.100.000 đ
Cruise Only: 32.100.000 đ

6

Ngày

28/12

2023