Tour du thuyền khởi hành 03/2024

iconVăn phòng: 321 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, HCM | Điện thoại: 028 39 201 201

iconTổng đài: 1900 1848

iconHotline: 0919 122 127

Du thuyền 5 sao StarTravel

Danh sách Tour du thuyền khởi hành 03/2024

Tour du thuyền 5 sao với những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký sớm. Có nhiều mức giá khác nhau cho bạn lựa chọn: Dịch vụ trên du thuyền (Cruise Only), Tự do khám phá (Free & Easy) và Tour du thuyền trọn gói bao gồm tất cả các dịch vụ.

DU THUYỀN 5 SAO | SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: SC240301

Hành trình: Singapore Penang

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 23.400.000 đ
Free & Easy: 17.000.000 đ
Cruise Only: 11.600.000 đ
Trọn gói: 24.300.000 đ
Free & Easy: 17.900.000 đ
Cruise Only: 11.600.000 đ

4

Ngày

1/3

2024

DU NGOẠN ĐÔNG NAM Á | SINGAPORE - MALAYSIA - THÁI LAN

Mã tour: SC240307

Hành trình: Singapore Phuket

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia, Thái Lan

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 30.100.000 đ
Free & Easy: 23.500.000 đ
Cruise Only: 18.200.000 đ
Trọn gói: 31.000.000 đ
Free & Easy: 24.400.000 đ
Cruise Only: 18.200.000 đ

5

Ngày

7/3

2024

DU THUYỀN 5 SAO | SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: SC240311

Hành trình: Singapore Phuket

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia, Thái Lan

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 25.200.000 đ
Free & Easy: 18.800.000 đ
Cruise Only: 13.400.000 đ
Trọn gói: 26.100.000 đ
Free & Easy: 19.700.000 đ
Cruise Only: 13.400.000 đ

4

Ngày

11/3

2024

DU THUYỀN ĐÔNG NAM Á | SINGAPORE - MALAYSIA - THÁI LAN

Mã tour: SC240314

Hành trình: Singapore Phuket

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia, Thái Lan

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 25.900.000 đ
Free & Easy: 19.500.000 đ
Cruise Only: 14.300.000 đ
Trọn gói: 26.800.000 đ
Free & Easy: 20.400.000 đ
Cruise Only: 14.300.000 đ

5

Ngày

14/3

2024

TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN | SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: SC240318

Hành trình: Singapore Penang

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 22.400.000 đ
Free & Easy: 16.100.000 đ
Cruise Only: 10.700.000 đ
Trọn gói: 23.300.000 đ
Free & Easy: 17.000.000 đ
Cruise Only: 10.700.000 đ

4

Ngày

18/3

2024

VÒNG QUANH ĐÔNG NAM Á | SINGAPORE - MALAYSIA - THÁI LAN

Mã tour: SC240321

Hành trình: Singapore Phuket

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia, Thái Lan

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 23.100.000 đ
Free & Easy: 16.400.000 đ
Cruise Only: 11.100.000 đ
Trọn gói: 24.000.000 đ
Free & Easy: 17.300.000 đ
Cruise Only: 11.100.000 đ

5

Ngày

21/3

2024

DU THUYỀN 5 SAO | SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: SC240325

Hành trình: Singapore Penang

Du thuyền biển: Spectrum of the Seas

Điếm đến: Singapore, Malaysia

Bảng giá Khởi hành tại TP. HCM
Trọn gói: 23.000.000 đ
Free & Easy: 16.600.000 đ
Cruise Only: 11.200.000 đ
Trọn gói: 23.900.000 đ
Free & Easy: 17.500.000 đ
Cruise Only: 11.200.000 đ

4

Ngày

25/3

2024