Bảng giá tham khảo

Tất cả các hải trình tàu biển 5 sao
Dưới đây là tất cả các chương trình tour hiện đang bán trên website thuộc tất cả các hải trình trên khắp thế giới thuộc tập đoàn du thuyền Royal Caribbean.

Hải trình Đông Nam Á

Singapore - Malaysia - Thailand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Nam Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 30/11/2023
Thời gian: 5 ngày
SGN 18.400.000 đ 23.700.000 đ đ
HAN 18.400.000 đ 24.600.000 đ 31.200.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 04/12/2023
Thời gian: 4 ngày
SGN 13.000.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 12.500.000 đ 17.700.000 đ 24.000.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 06/12/2023
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
4
Khởi hành: 07/12/2023
Thời gian: 6 ngày
SGN 22.200.000 đ 27.500.000 đ đ
HAN 22.200.000 đ 28.400.000 đ 36.100.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 12/12/2023
Thời gian: 5 ngày
SGN 20.000.000 đ 25.300.000 đ đ
HAN 20.000.000 đ 26.200.000 đ 32.900.000 đ
DAD
6
Khởi hành: 16/12/2023
Thời gian: 4 ngày
SGN 15.200.000 đ 21.300.000 đ đ
HAN 15.200.000 đ 21.400.000 đ 26.900.000 đ
DAD
7
Khởi hành: 19/12/2023
Thời gian: 6 ngày
SGN 22.900.000 đ 28.100.000 đ đ
HAN 22.900.000 đ 29.000.000 đ 36.700.000 đ
DAD
8
Khởi hành: 24/12/2023
Thời gian: 5 ngày
SGN 25.200.000 đ 32.000.000 đ đ
HAN 25.200.000 đ 33.300.000 đ 40.200.000 đ
DAD
9
Khởi hành: 28/12/2023
Thời gian: 6 ngày
SGN 32.100.000 đ 39.500.000 đ đ
HAN 32.100.000 đ 40.100.000 đ 48.200.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 11/01/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.600.000 đ 17.400.000 đ đ
HAN 12.600.000 đ 18.300.000 đ 24.800.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 15/01/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
12
Khởi hành: 18/01/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.900.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 19.800.000 đ 25.800.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 22/01/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.900.000 đ 17.400.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 17.500.000 đ 24.000.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 25/01/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN 18.400.000 đ 23.700.000 đ đ
HAN 18.400.000 đ 24.600.000 đ 31.300.000 đ
DAD
15
Khởi hành: 29/01/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.200.000 đ 16.600.000 đ đ
HAN 11.200.000 đ 17.500.000 đ 23.800.000 đ
DAD
16
Khởi hành: 01/02/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.000.000 đ 16.400.000 đ đ
HAN 11.000.000 đ 17.300.000 đ 23.600.000 đ
DAD
17
Khởi hành: 04/02/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.700.000 đ 16.100.000 đ đ
HAN 10.700.000 đ 17.000.000 đ 23.300.000 đ
DAD
18
Khởi hành: 07/02/2024
Thời gian: 6 ngày
SGN 25.300.000 đ 30.500.000 đ đ
HAN 25.300.000 đ 33.100.000 đ 40.900.000 đ
DAD
19
Khởi hành: 12/02/2024
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 29.900.000 đ đ
HAN 0 đ 30.000.000 đ 39.000.000 đ
DAD
20
Khởi hành: 26/02/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN 19.900.000 đ 25.200.000 đ đ
HAN 19.900.000 đ 26.100.000 đ 32.700.000 đ
DAD
21
Khởi hành: 01/03/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.600.000 đ 17.000.000 đ đ
HAN 11.600.000 đ 17.900.000 đ 24.300.000 đ
DAD
22
Khởi hành: 07/03/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN 18.200.000 đ 23.500.000 đ đ
HAN 18.200.000 đ 24.400.000 đ 31.000.000 đ
DAD
23
Khởi hành: 11/03/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN 13.400.000 đ 18.800.000 đ đ
HAN 13.400.000 đ 19.700.000 đ 26.100.000 đ
DAD
24
Khởi hành: 14/03/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN 14.300.000 đ 19.500.000 đ đ
HAN 14.300.000 đ 20.400.000 đ 26.800.000 đ
DAD
25
Khởi hành: 18/03/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.700.000 đ 16.100.000 đ đ
HAN 10.700.000 đ 17.000.000 đ 23.300.000 đ
DAD
26
Khởi hành: 21/03/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.100.000 đ 16.400.000 đ đ
HAN 11.100.000 đ 17.300.000 đ 24.000.000 đ
DAD
27
Khởi hành: 25/03/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.200.000 đ 16.600.000 đ đ
HAN 11.200.000 đ 17.500.000 đ 23.900.000 đ
DAD

Hải trình Châu Âu

Anh - Pháp - Ý- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Âu ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 13/06/2024
Thời gian: 12 ngày
SGN đ
HAN
DAD
icon mũi tên
Bảng giá

star