Bảng giá tham khảo

Tất cả các hải trình tàu biển 5 sao
Dưới đây là tất cả các chương trình tour hiện đang bán trên website thuộc tất cả các hải trình trên khắp thế giới thuộc tập đoàn du thuyền Royal Caribbean.

Hải trình Đông Nam Á

Singapore - Malaysia - Thailand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Nam Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 30/05/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 27.200.000 đ 33.500.000 đ đ
HAN
DAD
2
Khởi hành: 08/06/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 28.100.000 đ 34.400.000 đ đ
HAN
DAD
3
Khởi hành: 22/06/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 27.200.000 đ 33.500.000 đ đ
HAN
DAD
4
Khởi hành: 06/07/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 32.300.000 đ 40.300.000 đ đ
HAN
DAD
5
Khởi hành: 20/07/2024
Thời gian: 9 ngày
SGN 50.800.000 đ 58.800.000 đ đ
HAN
DAD
6
Khởi hành: 09/08/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 27.900.000 đ 35.900.000 đ đ
HAN
DAD
7
Khởi hành: 23/08/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 27.400.000 đ 33.700.000 đ đ
HAN
DAD
8
Khởi hành: 14/09/2024
Thời gian: 9 ngày
SGN 46.200.000 đ 52.500.000 đ đ
HAN
DAD
9
Khởi hành: 21/09/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.300.000 đ 32.800.000 đ đ
HAN
DAD
10
Khởi hành: 30/09/2024
Thời gian: 8 ngày
SGN 44.800.000 đ 51.100.000 đ đ
HAN
DAD
11
Khởi hành: 10/10/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 26.300.000 đ 37.100.000 đ đ
HAN
DAD
12
Khởi hành: 19/10/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.800.000 đ 33.600.000 đ đ
HAN
DAD
13
Khởi hành: 01/11/2024
Thời gian: 9 ngày
SGN 35.200.000 đ 46.000.000 đ đ
HAN
DAD
14
Khởi hành: 16/11/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN 20.300.000 đ 31.100.000 đ đ
HAN
DAD
15
Khởi hành: 21/11/2024
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN
DAD
16
Khởi hành: 25/11/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
17
Khởi hành: 02/12/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
18
Khởi hành: 05/12/2024
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
19
Khởi hành: 05/12/2024
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
20
Khởi hành: 05/12/2024
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
21
Khởi hành: 14/12/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
22
Khởi hành: 17/12/2024
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
23
Khởi hành: 20/12/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
24
Khởi hành: 24/12/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
25
Khởi hành: 28/12/2024
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
26
Khởi hành: 20/01/2025
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
27
Khởi hành: 27/01/2025
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
28
Khởi hành: 30/01/2025
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
29
Khởi hành: 04/02/2025
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
30
Khởi hành: 08/02/2025
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
31
Khởi hành: 11/02/2025
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
32
Khởi hành: 19/02/2025
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
33
Khởi hành: 04/03/2025
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
34
Khởi hành: 19/03/2025
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD

Hải trình Đông Bắc Á

Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc - Hồng Kông

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Bắc Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged

Hải trình Châu Âu

Anh - Pháp - Ý- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Âu ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 13/06/2024
Thời gian: 12 ngày
SGN 35.400.000 đ 69.700.000 đ đ
HAN
DAD
2
Khởi hành: 29/06/2024
Thời gian: 10 ngày
SGN 31.200.000 đ 62.200.000 đ đ
HAN
DAD
3
Khởi hành: 11/07/2024
Thời gian: 12 ngày
SGN 33.800.000 đ 66.800.000 đ đ
HAN
DAD
4
Khởi hành: 21/11/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
5
Khởi hành: 28/11/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
6
Khởi hành: 10/12/2024
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
7
Khởi hành: 16/01/2025
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
8
Khởi hành: 23/01/2025
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
9
Khởi hành: 07/03/2025
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
10
Khởi hành: 11/03/2025
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
11
Khởi hành: 15/03/2025
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
icon mũi tên
Bảng giá

star